studies & visies

In een vroeg stadium kan Architectenbureau Zowel aanhaken voor het creëren van visies, variantenstudies, stedenbouwkundige- en landschappelijke inpassingen en telmodellen voor bijvoorbeeld gebiedsontwikkelingen of transformaties. Diverse opdrachtgevers uit Oost-Nederland zijn tijdens het initiatief van een ontwikkeling ondersteund.

Dergelijke trajecten zijn altijd maatwerk: samen bepalen we hoe ik u het beste kan helpen, zodat we doelgericht naar een gewenst resultaat kunnen werken. Eén ding dat de studies en visies gemeen hebben, is dat deze altijd zijn gebaseerd op een grondige analyse van de beoogde doelgroep, de omgeving, het plangebied en de eventueel aanwezige bebouwing en natuur.

variantenstudies en telmodellen

Ideeën zijn maar ideeën. Het is helpend om meerdere ideeën te visualiseren en verschillende varianten naast elkaar te zetten. In een vroeg stadium kan een variantenstudie worden gedaan, zodat gefundeerde keuzes kunnen worden gemaakt. Bovendien is het mogelijk om telmodellen te maken, zodat inzicht kan worden verkregen in aantallen en oppervlakten.

variantenstudies en telmodellen

Ideeën zijn maar ideeën. Het is helpend om meerdere ideeën te visualiseren en verschillende varianten naast elkaar te zetten. In een vroeg stadium kan een variantenstudie worden gedaan, zodat gefundeerde keuzes kunnen worden gemaakt. Bovendien is het mogelijk om telmodellen te maken, zodat inzicht kan worden verkregen in aantallen en oppervlakten.

variantenstudies en telmodellen

Ideeën zijn maar ideeën. Het is helpend om meerdere ideeën te visualiseren en verschillende varianten naast elkaar te zetten. In een vroeg stadium kan een variantenstudie worden gedaan, zodat gefundeerde keuzes kunnen worden gemaakt. Bovendien is het mogelijk om telmodellen te maken, zodat inzicht kan worden verkregen in aantallen en oppervlakten.

variantenstudies en telmodellen

Ideeën zijn maar ideeën. Het is helpend om meerdere ideeën te visualiseren en verschillende varianten naast elkaar te zetten. In een vroeg stadium kan een variantenstudie worden gedaan, zodat gefundeerde keuzes kunnen worden gemaakt. Bovendien is het mogelijk om telmodellen te maken, zodat inzicht kan worden verkregen in aantallen en oppervlakten.

variantenstudies en telmodellen

Ideeën zijn maar ideeën. Het is helpend om meerdere ideeën te visualiseren en verschillende varianten naast elkaar te zetten. In een vroeg stadium kan een variantenstudie worden gedaan, zodat gefundeerde keuzes kunnen worden gemaakt. Bovendien is het mogelijk om telmodellen te maken, zodat inzicht kan worden verkregen in aantallen en oppervlakten.

renovaties & transformaties

Het renoveren en transformeren van de bestaande gebouwvoorraad wordt een alsmaar grotere opgave. Soms is het lastig te bepalen wat de mogelijkheden zijn van een bestaand gebouw. In een vroeg stadium kan ik meedenken over de mogelijkheden en onmogelijkheden bij het transformeren of renoveren van een gebouw. De inzet van creatieve denkkracht helpt bij het genereren van een overtuigende visie en gebouwconcept.

renovaties & transformaties

Het renoveren en transformeren van de bestaande gebouwvoorraad wordt een alsmaar grotere opgave. Soms is het lastig te bepalen wat de mogelijkheden zijn van een bestaand gebouw. In een vroeg stadium kan ik meedenken over de mogelijkheden en onmogelijkheden bij het transformeren of renoveren van een gebouw. De inzet van creatieve denkkracht helpt bij het genereren van een overtuigende visie en gebouwconcept.

renovaties & transformaties

Het renoveren en transformeren van de bestaande gebouwvoorraad wordt een alsmaar grotere opgave. Soms is het lastig te bepalen wat de mogelijkheden zijn van een bestaand gebouw. In een vroeg stadium kan ik meedenken over de mogelijkheden en onmogelijkheden bij het transformeren of renoveren van een gebouw. De inzet van creatieve denkkracht helpt bij het genereren van een overtuigende visie en gebouwconcept.

renovaties & transformaties

Het renoveren en transformeren van de bestaande gebouwvoorraad wordt een alsmaar grotere opgave. Soms is het lastig te bepalen wat de mogelijkheden zijn van een bestaand gebouw. In een vroeg stadium kan ik meedenken over de mogelijkheden en onmogelijkheden bij het transformeren of renoveren van een gebouw. De inzet van creatieve denkkracht helpt bij het genereren van een overtuigende visie en gebouwconcept.

renovaties & transformaties

Het renoveren en transformeren van de bestaande gebouwvoorraad wordt een alsmaar grotere opgave. Soms is het lastig te bepalen wat de mogelijkheden zijn van een bestaand gebouw. In een vroeg stadium kan ik meedenken over de mogelijkheden en onmogelijkheden bij het transformeren of renoveren van een gebouw. De inzet van creatieve denkkracht helpt bij het genereren van een overtuigende visie en gebouwconcept.

woonkwaliteit

Ik vind het belangrijk om gezonde en prettige omgevingen te creëren. Daarom wordt vroeg in het traject getoetst of de beoogde ontwikkeling een prettige woon-, werk- of verblijfsomgeving oplevert.

woonkwaliteit

Ik vind het belangrijk om gezonde en prettige omgevingen te creëren. Daarom wordt vroeg in het traject getoetst of de beoogde ontwikkeling een prettige woon-, werk- of verblijfsomgeving oplevert.

woonkwaliteit

Ik vind het belangrijk om gezonde en prettige omgevingen te creëren. Daarom wordt vroeg in het traject getoetst of de beoogde ontwikkeling een prettige woon-, werk- of verblijfsomgeving oplevert.

woonkwaliteit

Ik vind het belangrijk om gezonde en prettige omgevingen te creëren. Daarom wordt vroeg in het traject getoetst of de beoogde ontwikkeling een prettige woon-, werk- of verblijfsomgeving oplevert.

woonkwaliteit

Ik vind het belangrijk om gezonde en prettige omgevingen te creëren. Daarom wordt vroeg in het traject getoetst of de beoogde ontwikkeling een prettige woon-, werk- of verblijfsomgeving oplevert.

stedenbouwkundige en landschappelijke inpassingen

Het is belangrijk dat nieuwe ontwikkelingen op respectvolle wijze aansluiten op de bestaande omgeving. Door te starten met een grondige analyse van het bestaande, worden gebouwen zorgvuldig ingebed in de omgeving. Daarbij is het mogelijk dat de samenwerking wordt gezocht met een stedenbouwkundige of landschapsarchitect.

stedenbouwkundige en landschappelijke inpassingen

Het is belangrijk dat nieuwe ontwikkelingen op respectvolle wijze aansluiten op de bestaande omgeving. Door te starten met een grondige analyse van het bestaande, worden gebouwen zorgvuldig ingebed in de omgeving. Daarbij is het mogelijk dat de samenwerking wordt gezocht met een stedenbouwkundige of landschapsarchitect.

stedenbouwkundige en landschappelijke inpassingen

Het is belangrijk dat nieuwe ontwikkelingen op respectvolle wijze aansluiten op de bestaande omgeving. Door te starten met een grondige analyse van het bestaande, worden gebouwen zorgvuldig ingebed in de omgeving. Daarbij is het mogelijk dat de samenwerking wordt gezocht met een stedenbouwkundige of landschapsarchitect.

stedenbouwkundige en landschappelijke inpassingen

Het is belangrijk dat nieuwe ontwikkelingen op respectvolle wijze aansluiten op de bestaande omgeving. Door te starten met een grondige analyse van het bestaande, worden gebouwen zorgvuldig ingebed in de omgeving. Daarbij is het mogelijk dat de samenwerking wordt gezocht met een stedenbouwkundige of landschapsarchitect.

stedenbouwkundige en landschappelijke inpassingen

Het is belangrijk dat nieuwe ontwikkelingen op respectvolle wijze aansluiten op de bestaande omgeving. Door te starten met een grondige analyse van het bestaande, worden gebouwen zorgvuldig ingebed in de omgeving. Daarbij is het mogelijk dat de samenwerking wordt gezocht met een stedenbouwkundige of landschapsarchitect.

diverse transformaties en gebiedsontwikkelingen

opdrachtgever 

diverse opdrachtgevers

locatie 

diverse plaatsen in oost-nederland

status 

concept/studie

grootte 

ontwerpjaar 

2020 - heden

bouwjaar 

in samenwerking met 

constructeur 

aannemer 

installaties 

overige betrokkenen 

fotografie